Volební manifest Petra Dolínka

Hraji s voliči fér. Proto zde předkládám svůj volební manifest, ve kterém jasně deklaruji základní myšlenky a konkrétní kroky, které budu prosazovat a na kterých stojí mé osobní přesvědčení a politická integrita.

Budu prosazovat, aby se konečně pražští poslanci bez ohledu na stranickou příslušnost spojili a prosadili dostavbu vnějšího okruhu Prahy.

Budu se snažit protlačit zákon, díky kterému se u veřejných investic bude krajům, městům a obcím vracet DPH. Pomůže to vylepšit jejich rozpočty skokově téměř o 20 %.

Budu požadovat speciální příplatek podle indexu životních nákladů, navíc ke stálému navyšování platu učitelů, hasičů, sestřiček, policistů a dalších veřejných zaměstnanců. Všichni mají stejné tabulkové platy, ale náklady na život mají diametrálně odlišné, zejména v Praze.

Budu podporovat takový systém oddlužení, který pomůže tem nejchudším dostat se z věcné dluhové pasti, a který zastaví násobení odměn exekutoru. Dlužníci se budou muset na svém oddlužení podílet.

Budu podporovat všechny zákony vedoucí k navýšení důchodů.

Budu podporovat manželství osob stejného pohlaví a za jasně daných podmínek i možnost adopce dětí stejnopohlavními manželskými páry.

Budu podporovat všechny rozumné návrhy, které povedou ke zlepšení postavení úřadu a zjednodušení přístupu občanů vůči úřadům.

Nikdy nebudu hlasovat pro zvyšování daní či poplatku dopadajících plošně na nejnižší příjmové skupiny obyvatel.

Nikdy nepodpořím snahy o zvyšování spoluúčasti pacientů či privatizaci nemocnic.

Nikdy nebudu hlasovat pro vystoupení České republiky z EU či NATO.

Nikdy nebudu hlasovat pro omezení funkcí demokratických institucí, např. omezení zastupitelstev.

Nikdy nebudu hlasovat pro snížení příjmů nejchudších obyvatel.