Moderní zdravotnictví

Zdravotnictví

Férové zdravotnictví: zabráníme dalším poplatkům a nákladům pro pacienty, stejně tak pokusům o privatizaci českého zdravotnictví.

Pro nás je zásadní prioritou zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny – bez ohledu na aktuální stav jejich peněženky. To může zajistit pouze veřejně garantovaný systém zdravotní péče.

Prosadíme plošný systém elektronických či telefonických rezervací u lékaře. Pacienti již nebudou muset čekat hodiny v čekárnách, marnit čas a ohrožovat tím i své zdraví.

Moderní elektronické systémy nyní umožňují, aby se pacient objednal dopředu on-line, popřípadě si telefonicky či jinak návštěvu u lékaře dopředu domluvil. Tento přístup omezí zátěž a zvýší komfort u všech občanů.

Zavedeme systém dobrovolného dálkového vyšetření lékařem, zejména pro chronicky nemocné pacienty. Část lidí už nebude muset pravidelně navštěvovat lékaře, ale podstoupí vyšetření na dálku.

Systém, v němž pacienti s různými typy chronických onemocnění mají přístroj na vyšetření doma a o svém stavu komunikují s lékařem na dálku, se rozvíjí v celé Evropě. EU může tento systém finančně podpořit; povede k dlouhodobým úsporám prostředků i kapacit českého zdravotnictví.

Prosadili jsme zákaz kouření v restauracích. Prospělo to zdraví všech, aniž by zde v Praze zanikaly bary a restaurace. Chceme tento trend posilovat a chceme jít tou nejmodernější cestou.

Inspirujeme se v USA nebo ve Velké Británii, kde k čím dál přísnější regulaci papírových cigaret stát dává lidem možnost inovativních cest, jak užívat nikotin bez zbytečného poškozování jejich zdraví. Moderní trend – takzvaný princip snížené škodlivosti – budeme aplikovat i v ČR.