Lukáš Kaucký

Lukáš Kaucký

Kandidát č. 2

    Jmenuji se Lukáš Kaucký, v současné době jsem prvním náměstkem ministra zahraničních věcí a zastupitelem hl. m. Prahy.

    Narodil jsem se před 35 lety v Thomayerově nemocnici v Krči do tradičně učitelské rodiny. Vyrůstal jsem na pražském Spořilově, kde bydlím dodnes. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval historii se specializací na moderní světové dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během univerzitních studií jsem sbíral pracovní zkušenosti ve finanční skupině České spořitelny, na Úřadu vlády, ale rovněž při organizování veletrhů na pražském Výstavišti. Následně jsem měl možnost dva roky pracovat v Evropském parlamentu. Před sedmi lety jsem byl zvolen do zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se v Radě města či ve výborech dlouhodobě věnuji oblastem kultury, cestovního ruchu, památkové péče a dopravy. V roce 2014 jsem byl jmenován náměstkem ministra zahraničí. V této pozici se především věnuji podpoře investičních projektů českých firem v zahraničí v rámci ekonomické diplomacie.


    « Zpět