Férové bydlení pro všechny

Férové bydlení

Prosadíme rozsáhlou výstavbu nových bytů na území celé Prahy, v nichž bude nájemné závislé na výši příjmů nájemníka. Byty budou určeny pro neúplné či mladé rodiny, pro seniory i další skupiny obyvatel.

  • Chceme stavět jak na městských pozemcích, tak opravovat a rozšiřovat městský bytový fond například formou nástaveb na existující domy.
  • Model městských bytů, kde je nájemné stanoveno podle výše příjmů, funguje například v Berlíně.
  • ČSSD prosadí novou verzi zákona o sociálním bydlení, v němž budou všechna města moci čerpat zdroje na výstavbu různých typů bytů (startovací, sociální, rodinné).
  • Namísto placení dávek na bydlení, z nichž kvete obchod s chudobou, budou prostředky určeny na výstavbu bytů v majetku města. Nájemné bude odpovídat sociální situaci nájemníků a může se průběžně upravovat.
  • Výstavbou nových bytů klesnou náklady na bydlení v Praze obecně, nejen pro uživatele městských bytů.

Bytová výstavba bude financována:

  • Z prostředků městského Fondu bydlení
  • Z nově vyjednaných tzv. finančních instrumentů EU, tedy půjček městu
  • Ze zdrojů státního rozpočtu (dotace, popř. dlouhodobé půjčky)
  • Změnou systému vyplácení příspěvku na bydlení

Půjčky a správa domů budou spláceny z nájemného, neboť situace části nájemníků se v čase zlepší a nájemné vzroste