Praha musí být světovou metropolí

a dobrým místem pro život pro každého

Nejen pro bohaté, ale pro všechny, kdo v Praze opravdu žijí. Prostě férová Praha.

Kdo jsme

126

Zvýšili jsme kapacitu domovů důchodců na 126 % oproti roku 2014.

1 513 000

Pražské metro, které se díky nám neustále zkvalitňuje a rozšiřuje, denně přepraví přes milion cestujících.

2 490

Neustále rozšiřujeme počet lůžek v domovech s péčí o seniory, zařídili jsme jich zatím dva a půl tisíce.

882

Pomohli jsme navýšit počet míst v mateřských školkách za poslední dva roky téměř o jeden tisíc.

Co chceme

Doprava

Zlepšení dopravy v Praze

Zajistíme, že stát pomůže Praze dokončit kvalitní spojení s letištěm. Byla to naše vláda, která rychlodráhu prosadila.

Donutíme ministerstvo dopravy, aby dále nebrzdilo dostavbu Pražského okruhu. Odvedeme tak provoz aut, která do centra Prahy nepatří.

Podpoříme veřejnou dopravní výstavbu tím, že u ní prosadíme 0 % DPH. Nedává smysl, aby město platilo daně ze staveb, které mají sloužit všem.

Pro vyšší komfort cestujících prosadíme zavedení signálu pro mobilní telefony a nejrychlejší internetové pokrytí v systému metra. Už se tak děje nyní.

Prosadíme posílení vlakových spojů do Prahy. Snížíme tím provoz na silnicích a usnadníme lidem cestu za prací či zábavou.

MHD chceme posilovat a rozšiřovat. Nové metro, další tramvajové tratě a více vozů, řidičů a spojů jsou nutné. Praha musí ze státního rozpočtu získat dostatek zdrojů, aby umožnila lidem kvalitní a komfortní přepravu.

Bydlení

Férové bydlení pro každého

Výstavba městských bytů a progresivní nájemné
Prosadíme rozsáhlou výstavbu nových bytů na území celé Prahy, v nichž bude nájemné závislé na výši příjmů nájemníka. Byty budou určeny pro neúplné či mladé rodiny, pro seniory i další skupiny obyvatel.

 • Chceme stavět jak na městských pozemcích, tak opravovat a rozšiřovat městský bytový fond například formou nástaveb na existující domy.
 • Model městských bytů, kde je nájemné stanoveno podle výše příjmů, funguje například v Berlíně.
 • ČSSD prosadí novou verzi zákona o sociálním bydlení, v němž budou všechna města moci čerpat zdroje na výstavbu různých typů bytů (startovací, sociální, rodinné).
 • Namísto placení dávek na bydlení, z nichž kvete obchod s chudobou, budou prostředky určeny na výstavbu bytů v majetku města. Nájemné bude odpovídat sociální situaci nájemníků a může se průběžně upravovat.
 • Výstavbou nových bytů klesnou náklady na bydlení v Praze obecně, nejen pro uživatele městských bytů.

Bytová výstavba bude financována:

 • Z prostředků městského Fondu bydlení
 • Z nově vyjednaných tzv. finančních instrumentů EU, tedy půjček městu
 • Ze zdrojů státního rozpočtu (dotace, popř. dlouhodobé půjčky)
 • Změnou systému vyplácení příspěvku na bydlení

Půjčky a správa domů budou spláceny z nájemného, neboť situace části nájemníků se v čase zlepší a nájemné vzroste

Bydlení pro veřejné zaměstnance v Praze
Prosadíme tzv. pražský příplatek, který bude veřejným zaměstnancům v hlavním městě jejich zvýšené náklady kompenzovat.

 • V Praze pracují desítky tisíc zaměstnanců veřejných institucí, kteří mají tabulkové platy. Podmínky pro zdravotní sestry, učitele či hasiče jsou díky vyšším cenám v Praze paradoxně horší než v ostatních regionech ČR.
 • Veřejní zaměstnanci s tabulkovými platy nesmí dále doplácet na vyšší ceny bydlení v Praze.
 • Vyřešíme situaci v tzv. služebních bytech. Policisté, pracovníci ve zdravotnictví a další státní zaměstnanci, kteří dlouhodobě využívají služebních bytů, je budou moci využívat doživotně.

Oddlužení

Prosadíme, aby stát mohl odkoupit nedobytné a neřešitelné dluhy u dlužníků ohrožených extrémní chudobou. Půjde o mimořádný a jednorázový krok, který může pomoci lidem uniknout z nezvládnutelné dluhové pasti.

Pro toto opatření budou platit přesné podmínky:

 • Stát nabídne věřitelům, že dluhy odkoupí za výrazně nižší než požadovanou cenu, dlužníci tedy budou nově dlužit státu.
 • Dlužník se tím zbavuje všech úroků a penále, stát vymáhá pouze tolik peněz, za kolik pohledávku odkoupil
 • Stát bude požadovat písemný příslib snahy dlužníka o zaplacení této nové, podstatně nižší částky
 • Tento několikaletý program může stát maximálně několik miliard korun, maximální částka je 20 tisíc korun za jednu pohledávku

Výhody celého návrhu:

 • Očekáváme rychlé oddlužení velkého množství lidí a jejich návrat do normálního života
 • Věřitelé budou uspokojeni minimálně, ale alespoň nějak
 • Skončí nekalý byznys s dluhy a vymáháním
 • Stát získá rovněž, protože nebude muset řešit problémové situace a místo vyplácení dávek má šanci získávat peníze z daní a sociálního i zdravotního pojištění.

V současnosti má nesplatitelné dluhy minimálně 650 tisíc lidí, 9,3 % občanů ČR čelí exekuci, blízko osobnímu bankrotu je přes milion lidí. Celkově se situace s vysokým zadlužením týká téměř 2 milionů osob včetně rodinných příslušníků. Tuto situaci má stát povinnost řešit.

Návrh ČSSD pomůže vrátit mnoha lidem životní perspektivu, omezí byznys s dluhy i chudobou a dlouhodobě na něm vydělá celá společnost.

Zdravotnictví

Moderní zdravotnictví

Férové zdravotnictví: zabráníme dalším poplatkům a nákladům pro pacienty, stejně tak pokusům o privatizaci českého zdravotnictví.
Pro nás je zásadní prioritou zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny – bez ohledu na aktuální stav jejich peněženky. To může zajistit pouze veřejně garantovaný systém zdravotní péče.

Prosadíme plošný systém elektronických či telefonických rezervací u lékaře. Pacienti již nebudou muset čekat hodiny v čekárnách, marnit čas a ohrožovat tím i své zdraví.
Moderní elektronické systémy nyní umožňují, aby se pacient objednal dopředu on-line, popřípadě si telefonicky či jinak návštěvu u lékaře dopředu domluvil. Tento přístup omezí zátěž a zvýší komfort u všech občanů.

Zavedeme systém dobrovolného dálkového vyšetření lékařem, zejména pro chronicky nemocné pacienty. Část lidí už nebude muset pravidelně navštěvovat lékaře, ale podstoupí vyšetření na dálku.
Systém, v němž pacienti s různými typy chronických onemocnění mají přístroj na vyšetření doma a o svém stavu komunikují s lékařem na dálku, se rozvíjí v celé Evropě. EU může tento systém finančně podpořit; povede k dlouhodobým úsporám prostředků i kapacit českého zdravotnictví.

Prosadili jsme zákaz kouření v restauracích. Prospělo to zdraví všech, aniž by zde v Praze zanikaly bary a restaurace. Chceme tento trend posilovat a chceme jít tou nejmodernější cestou.
Inspirujeme se v USA nebo ve Velké Británii, kde k čím dál přísnější regulaci papírových cigaret stát dává lidem možnost inovativních cest, jak užívat nikotin bez zbytečného poškozování jejich zdraví. Moderní trend – takzvaný princip snížené škodlivosti – budeme aplikovat i v ČR.

Bezpečnost

Bezpečná země, bezpečná Praha

Jsme 6. nejbezpečnější zemí a kriminalita v České republice už tři roky po sobě klesá. Jsme a budeme bezpečnou zemí.

Mezi naše priority patří zejména:

 • Důsledná ochrana vnější hranice EU
 • Posilování stavů i kapacit policie a hasičů, růst jejich platů
 • Ochrana letišť a klíčové infrastruktury moderními metodami včetně tzv. inteligentních kamer
 • Posílení ochrany u škol, nemocnic a veřejných shromáždění

Více policistů v ulicích Prahy

 • Povedeme nekompromisní boj s drobnou i velkou kriminalitou. Pražané se musejí ve svém městě cítit bezpečně.
 • Vyčleníme prostředky na hlídky i na vyšetřování všech forem kriminality.
 • Díky práci ČSSD se v posledních letech dařilo navyšovat stavy Policie ČR a chceme tento trend garantovat i v budoucnu.

Sousedské vztahy

Podpora sdílení věcí a služeb

Sdílená ekonomika nejsou jen nadnárodní firmy. Chceme, aby v Praze fungovalo dobré sousedství a vzájemná pomoc. Ve světe je mnoho inspirace pro to, aby lidé spolu žili lépe.

Sousedé si neuvědomují, jakých finančních i nefinančních výhod by mohli dosáhnout, pokud by se potkávali a věděli o tom, co kdo umí a jaké věci mu doma zahálejí. A navíc by všichni byli šťastnější, jak ukazují výzkumy fungujících sousedství.

V zemích je třeba vzniku podobných komunitních iniciativ pomoci. Využijeme potenciál internetu a chytrých telefonů, abychom se lépe poznali s lidmi odnaproti a společně lépe využili naše finanční a časové zdroje.

Nechceme sousedskou pomoc zdaňovat, regulovat ani trestat. Chceme jí rozvíjet.

Sport

Nové sportovní příležitosti pro každého

Zajistili jsme, že Praha masivně investuje do sportovních příležitostí pro své občany. Jen v roce 2016 jsme podpořili rekonstrukci 70 areálů. A chceme prosadit, aby peníze na sport ze státního rozpočtu pomohly ještě víc.

Praha je regionem, kde sportuje nejvíce obyvatel. Pro zdravý životní styl je pohyb nezbytný. Sport pro Pražany nemá být o marketingu, ale o klubech, sportovních organizacích a spolcích, které tyto příležitosti lidem zajišťují.

Chceme otevřít školní hřiště i další veřejnosti nepřístupné areály všem lidem. Každý by měl mít ve svém sousedství příležitost si při sportu aktivně odpočinout.

Kultura

Živá kultura pro každého

Praha byla, je a bude kulturní metropolí. Je nutné podporovat a rozvíjet živou kulturu, která se bude rozvíjet a zůstane otevřená všem Pražanům. Galerie a muzea, která shromažďují naše kulturní bohatství, budeme novými a moderními formami otevírat všem generacím.

To je úkol, který musí řešit jak město, tak i stát. Náklady na podporu kultury jsou v porovnání s jinými výdaji státu relativně malé. Proto chceme dát více peněz do všech forem kultury, aby život nás všech byl plnější a krásnější.

.

Kontakty

Lidový dům
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1